Boże Narodzenie AD 2022

Drodzy Zelatorzy i Zelatorki oraz wszyscy Członkowie Kół Żywego Różańca!

Autor: Agnieszka

W 2022 roku przeżyliśmy ważne wydarzenie beatyfikację naszej założycielki Pauliny Jaricot 22 maja w Lyonie we Francji. Podczas Kongresów w Radzyniu Podlaskim i w Gończycach poznawaliśmy Jej życie i działalność, co zostało opracowane w materiałach formacyjnych. W Leśnej Podlaskiej ks. Teodor Sawielewicz podejmując temat "Rozwój duchowy, a różaniec" przypomniał nam o wiernym trwaniu na modlitwie różańcowej, co owocuje naszym wzrostem duchowym. Ponadto w Siedlanowie odbyło się pięć serii rekolekcji dla poszczególnych rejonów o tematyce maryjnej i rodzinnej, w 4 rejonach odbyły się dni skupienia. Towarzyszył nam temat programu duszpasterskiego w Polsce "Posłani w pokoju Chrystusa". To właśnie pokój Chrystusowy jest potrzebą naszego serca, bo jest zaczątkiem nieba, pozostawiając tęsknotę za nieskazitelnym wiecznym pokojem Bożego Królestwa. Przyjmując Chrystusowy pokój nieśmy go tym, którzy go nie posiadają. Nasza diecezja licznie uczestniczyła w X Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żywego Różańca na Jasną Górę połączonej z II Ogólnopolskim Kongresem Różańcowym pod hasłem „Uczynić różaniec modlitwą wszystkich”!

W tym roku tematem naszej pracy formacyjnej jest program duszpasterski Kościoła w Polsce "Wierzę w Kościół Chrystusowy". Zechcemy zgłębiać naturę Kościoła, w którego rozwój zaangażowana jest cała Trójca Święta. Jest on mistycznym ciałem Chrystusa, jest wieczny, nadprzyrodzony, ponadczasowy. Jest oblubienicą Chrystusa, za którą wydał siebie na śmierć krzyżową. Ewangelia poucza nas, że "bramy piekielne Go nie przemogą" (Mt 16,18), bo Jezus, który jest Synem Bożym nie może umrzeć, jest wiecznym życiem, dlatego Kościół mimo prób i ataków będzie się odradzał i oczyszczał bo jego głowa jest nieśmiertelna. Niech ten rok ożywi naszą wiarę w Kościół, pomoże nam odnaleźć w nim swoje miejsce i powołanie, którym jest na pierwszym miejscu troska o zbawienie własne i innych, bo Kościół który nie niesie orędzia zbawienia obumiera, nie wypełniając swego posłannictwa. Będąc w Żywym Różańcu mamy szczególne zobowiązanie do troski o rozwój misyjny kościoła przez modlitwę w papieskich intencjach misyjnych i intencjach misjonarzy. W Kościele Chrystusowym mamy dostępne wszystkie środki zbawienia. Wykorzystujmy te skarby łaski zawarte w słowie Bożym, sakramentach, nauce Kościoła, tradycji, aby ratować tych którzy porzucili świętą świątynię - jak mówi sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, gdyż poza tą Bożą Wspólnotą jest tylko świat potępionych. Nie bójmy się ponosić wszelkich trudów i nie zrażajmy cierpieniem, ale bądźmy współpracownikami Chrystusa w Jego Kościele, pomagając innym w drodze do świętości i zbawienia. Dołóżmy starań aby jak najwięcej osób mogło wziąść udział spotkaniach ogólnopolskich, diecezjalnych, rejonowych, parafialnych, rekolekcjach, bo nagroda Jezusa dalece przewyższa wszelkie ziemskie zaszczyty, a za zaniedbane dobro też trzeba będzie odpokutować. Dobrze wykorzystajmy czas, który otrzymaliśmy od Boga, niech ten rok odrodzi nasze serca i wspólnoty parafialne byśmy byli Kościołem świętym, ofiarnym, głęboko wierzącym i wielbiącym Boga.

Przezywamy piąty rok nowenny przed rocznicą 200-lecia powstania Żywego Różańca. Towarzyszy nam hasło Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego. Tą tematykę naszej odpowiedzialności za zbawienie innych już z racji tego że jesteśmy katolikami, a tym bardziej członkami żywego różańca przybliżą nam podczas Kongresów w Radzyniu Podlaskim i w Gończycach Ks. Maciej Będziński i ks. Jarosław Tomaszewski 

      Na czas świętowania Narodzenia Pańskiego  życzę by Nowo Narodzony Chrystus obdarował wszystkich członków Żywego Różańca i wasze rodziny wiarą, która jest cnotą najbardziej potrzebną na ziemi. To ona wprowadza nas na drogę zbawienia i dobre czyny. To z niej rodzi się miłość. Niech Jezus Chrystus, Książę Pokoju i dawca Zbawienia, który przychodzi by oświecić ciemności światłem swej łaski, napełnia Was swoją miłością i siłą w kroczeniu drogą zbawienia i troską o Kościół w każdym dniu Nowego Roku 2023, a Maryja wraz ze Świętym Józefem wypraszają coraz większy zapał apostolski, otaczając opieką i orędownictwem Wasze rodziny. Błogosławionych, pełnych pokoju, nadziei i radości Świąt Narodzenia Pańskiego życzy ks. Grzegorz Koc wraz z Radą Żywego Różańca.

PS. Serdecznie dziękuję wszystkim kołom Żywego Różańca za obecność na zjazdach diecezjalnych, podczas których oddajemy cześć Matce Bożej oraz ofiary wpłacone na rozbudowę Domu Rekolekcyjnego w Siedlanowie i na misje (przy wpłatach na misje proszę o podawanie w tytule wpłaty miejscowość i nazwę parafii). Niech Chrystus wynagradza wam obfitym błogosławieństwem, pomnoży miłość w waszych sercach i obdarzy darem Ducha Świętego. Zapewniam o modlitwie za całą wspólnotę Żywego Różańca, a w szczególny sposób polecam wszystkich dobrodziejów Domu Rekolekcyjnego w Siedlanowie, ofiarując za Was Mszę Świętą w każdą pierwszą sobotę miesiąca.                                        

                                                                                                                                              Bóg zapłać!

W zbliżającym się roku planujemy:

4 marca 2023 r. - Kongres Różańcowy w Radzyniu Podlaskim w parafii Nieustającej Pomocy, dla: Rejonu bł. o. Honorata Koźmińskiego – dekanaty: bialski północ, bialski południe, janowski, terespolski, Rejonu bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego – dekanaty: hański, parczewski, wisznicki, włodawski, Rejonu bł. Męczenników Podlaskich – dekanaty komarowski, międzyrzecki, radzyński, Rejonu św. Maksymiliana Marii Kolbego – dekanaty: adamowski, łukowski I, łukowski II. 

11 marca 2023 r. - Kongres Różańcowy w Gończycach - Rejon św. Jana Pawła II – dekanaty: siedlecki, domanicki, grębkowski, łosicki, suchożebrski, zbuczyński. Rejon bł. Karoliny Kózkówny – dekanaty: garwoliński, łaskarzewski, osiecki, rycki, żelechowski. 

2-3 czerwca 2023 r.- Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę, po której rozpocznie się szósty rok nowenny przed rocznicą 200-lecia powstania Żywego Różańca. Różaniec nadzieją i siłą dla chorych i cierpiących

26 sierpnia 2023 r. - Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Leśnej Podlaskiej. 

Tradycyjnie we wrześniu 8-10.09.2022 rekolekcje dla Diecezjalnej Rady Żywego Różańca.

Obowiązkowe rekolekcje dla zelatorów parafialnych i zastępców w Siedlanowie dla poszczególnych rejonów:

21-23 kwiecień 2023- Rejon Jana Pawła II, Rejon bł Karoliny Kózkównej

28-30 kwietnia 2023 - Rejon bł Ignacego Kłopotowskiego; Rejon bł Honorata Koźmińskiego; Rejon św. Maksymilana Kolbego; Rejon bł. Męczenników Podlaskich. 

 

Niech Nowo Narodzony Chrystus wleje w Wasze serca pragnienie gorliwej służby w Jego Kościele, a Maryja Matka Kościoła, otacza ciepłem swego macierzyńskiego serca. 

Do życzeń dołączam intencje na cały rok, proszę także uzgodnić z ks. Proboszczem intencje parafialne, które należy włączyć w modlitwę koła.

                                                                                   Ks. Grzegorz Koc - Moderator Kół Żywego RóżańcaZdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com