PEREGRYNACJA RELIKWII BŁ. PAULINY JARICOT

Autor: Agnieszka

W marcu br. rozpocznie się peregrynacja relikwii bł. Pauliny Jaricot po naszej diecezji. Będą one odwiedzać poszczególne dekanaty, według ustalonego wcześniej harmonogramu. 
Relikwie trafią do każdej parafii i będą w nich gościły po trzy dni. W organizację tego czasu w parafiach zaproszeni są szczególnie wszyscy zelatorzy i wszystkie koła różańcowe. Zostali oni poproszeni o współpracę z ks.proboszczami i o pomoc w zaplanowaniu pobytu relikwii w swoich świątyniach. 
W programie peregrynacji znajdą się m.in. następujące punkty: 
- Uroczyste wniesienie relikwii do kościoła i umieszczenie ich w odpowiednio przygotowanym, wyeksponowanym i udekorowanym miejscu. 
- Powitanie relikwii przez kapłana i przedstawicieli ŻR. 
- Msza św. 
- Konferencje tematyczne o różańcu (tematy są już podane). 
- Wspólna modlitwa różańcowa (połączona np. z odczytywaniem intencji złożonych na kartkach).
- Droga Krzyżowa. 
- Czas na osobistą modlitwę przed relikwiami/ ułożenie grafiku dyżurów modlitewnych przy relikwiach.
- Świadectwo osoby, która zechciałaby podzielić owocami modlitwy różańcowej w swoim życiu/owocami przynależności do ŻR. 
- Uroczyste zawierzenie kół Żywego Różańca w opiekę bł. Pauliny. 
- Pożegnanie relikwii. 

Każda parafia otrzyma stosowne pomoce modlitewne, teksty powitania i pożegnania relikwii oraz tekst zawierzenia. W pakiecie będą także krótkie opracowania tematów do konferencji.

Koła różańcowe proszone są o czynne włączenie się w powitanie relikwii, w liturgię Mszy św., celebrowanych w tych dniach i w animowanie modlitwy różańcowej. Jeśli będzie taka możliwość, są zachęceni także do przygotowania grafiku dyżurów modlitewnych przy relikwiach. - Jako członkowie Żywego Różańca jesteśmy wezwani do promowania osoby i dzieł bł. Pauliny. Zaangażujcie się w przygotowanie tych dni w swoich parafiach, ale znajdźcie też czas na osobistą modlitwę przy relikwiach. Niech ich obecność natchnie nas refleksją nad naszą przynależnością do ŻR. Jako członkowie tego stowarzyszenia mamy być misjonarzami i zapleczem modlitewnym Kościoła. Zależy nam na tym, by peregrynacja relikwii bł. Pauliny Jaricot była nie tylko okazją do przybliżenia wszystkim ludziom postaci Założycielki Żywego Różańca i modlitwy przez jej wstawiennictwo, ale także szansą na promowanie kół różańcowych i przypomnienie ich misji w Kościele – wskazuje ks. dr Grzegorz Koc, diecezjalny moderator Żywego Różańca. 
Dobrym i trwałym owocem przyjęcia relikwii bł. Pauliny może być np. powołanie w parafii kolejnych kół różańcowych – kobiecych, męskich, ale też młodzieżowych lub dziecięcych. Ten czas z pewnością przyczyni się również do ukazania wartości samego różańca, jego siły i potrzeby odmawiania w dzisiejszym świecie i w życiu każdego z nas osobiście. Peregrynacja relikwii Założycielki Żywego Różańca jest również okazją do ewangelizacji i formacji wszystkich wiernych, należących do wspólnoty parafialnej. 

 

 

 

 

 

 Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com