Spotkanie opłatkowe Diecezjalnej Rady Żywego Różańca

Autor: Agnieszka

14 stycznia w siedleckiej bursie odbyło się spotkanie opłatkowe Diecezjalnej Rady Żywego Różańca. Wśród zebranych byli m.in. Ordynariusz naszej diecezji bp Kazimierz Gurda i rejonowi moderatorzy. Wszystkich zgromadzonych powitał moderator diecezjalny Ks. Grzegorz Koc. Po wspólnej modlitwie, wzruszających życzeniach i kolędzie przełamaliśmy się opłatkiem. Potem, przy pysznym cieście, kawie i herbacie, ks. Grzegorz podsumował działania rady w minionym roku. Później głos zabrał biskup siedlecki. W swoim przemówieniu podkreślał znaczenie Kół Żywego Różańca. Wspominał o naszych zadaniach i dziękował za wsparcie duchowe i materialne, jakiego udzielamy misjom, naszej diecezji i parafiom. 
Po spotkaniu uczestniczyliśmy we Mszy świętej, sprawowanej w intencji wszystkich członków Kół Żywego Różańca naszej diecezji. Eucharystii przewodniczył ks. Grzegorz Koc, a homilię wygłosił Ks. Dariusz Parafiniuk. Moderator rejonu bł. Męczenników Podlaskich nawiązał do początków działalności Rady, czyli do 2015 r. Wspominał, że do obecnego kształtu i zaangażowania dochodziliśmy stopniowo, a umocnieniem zawsze była dla nas modlitwa różańcowa i nieustanna pamięć o intencjach papieskich, diecezjalnych i parafialnych. 

Po Mszy św. znów zgromadziliśmy się przy stole, by wspólnie zjeść obiad. Potem Zelatorka Diecezjalna Agnieszka Chudzik podsumowała wydarzenia minionego roku i wkład materialny KŻR na rzecz misji. Mówiła też o obecności Żywego Różańca w mediach Zachęcała do korzystania i współtworzenia strony internetowej ŻR naszej diecezji i jego profilu na Facebooku. Podkreśliła, że na przestrzeni ośmiu lat istnienia Rady, jako członkowie KŻR, coraz liczniej gromadziliśmy się na naszych kongresach, pielgrzymkach, rekolekcjach oraz spotkaniach dekanalnych i rejonowych. A. Chudzik przypominała także o tym, że obecnie trwamy w Wielkiej Nowennie Różańcowej przed 200-leciem powstania Żywego Różańca i że w ubiegłym roku przeżywaliśmy beatyfikację naszej założycielki Pauliny Jaricot. Na koniec zapowiedziała konieczność dopracowania Regulaminu Diecezjalnej Rady Żywego Różańca i omówiła wydarzenia zaplanowane na bieżący rok.

Radosna atmosfera, ożywiona dyskusja i chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami, czego świadkami byliśmy na spotkaniu, dowodzą o zaangażowaniu wszystkich zebranych w starania o to, by różaniec stawał się modlitwą coraz większej rzeszy wiernych naszej diecezji. 
Dziękujemy wszystkim za obecność! Dobrze, że jesteście! 

 

 

 Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com