Intencje modlitewne Żywego Różańca na rok 2023

Autor: Agnieszka

STYCZEŃ

Papieska Za wychowawców. Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.

Diecezjalna –  O pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie, w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach. O mądrość dla rządzących, aby prowadzeni przez Ducha Świętego, sprawiedliwie i według prawa Bożego zarządzali państwem.

LUTY

PapieskaZa parafie. Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.

 Diecezjalna – Za chorych i cierpiących, aby swoje cierpienia łączyli z ofiarą Chrystusa i przeżywali je z ufnością Bogu Ojcu, że przyniesie błogosławione owoce. Szczególnie polecamy ofiary wojen.

MARZEC

PapieskaZa ofiary nadużyć. Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.

Diecezjalna – Za poczęte dzieci, aby mogły bezpiecznie rozwijać się pod troskliwą opieką rodziców, o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

KWIECIEŃ

Papieska O kulturę wyrzeczenia się przemocy. Módlmy się o budowanie kultury pokoju i niestosowania przemocy poprzez ograniczenie dostępu do broni dla państw i obywateli.

Diecezjalna – Za biskupów, kapłanów osoby życia konsekrowanego, o wierność Chrystusowi w wypełnianiu swego powołania, by gorliwie wypełniając powierzone im obowiązki umacniali wiarę w naszej Ojczyźnie i wspólnocie Kościoła. 

MAJ

PapieskaZa ruchy i grupy kościelne. Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.

Diecezjalna – W intencji dziękczynnej za dar beatyfikacji bł. Pauliny Jaricot, naszej założycielki, z prośbą o rozwój żywego różańca w naszej diecezji

CZERWIEC

PapieskaO zniesienie tortur. Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin.

Diecezjalna – O dary Ducha świętego dla dzieci i młodzieży, aby byli blisko Boga przez udział w sakramentach świętych, zwłaszcza Eucharystii, prośmy o święte powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i pracy na misjach z naszej diecezji. 

LIPIEC

PapieskaO życie eucharystyczne. Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swego życia celebrację Eucharystii, która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

Diecezjalna – O odkrycie wartości Kościoła Chrystusowego, jako miejsca zbawienia i źródła łaski Bożej dla poszukujących oraz odwagę głoszenia Chrystusa jako jedynego zbawiciela w naszym codziennym życiu.

SIERPIEŃ

Papieska – Za Światowy Dzień Młodzieży. Módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu.

Diecezjalna – O trzeźwość w naszym narodzie. Polecamy osoby uzależnione także od mass mediów, by z pomocą łaski Bożej zostały uwolnione od zniewoleń.

WRZESIEŃ

Papieska Za ludzi żyjących na marginesie. Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Diecezjalna – Za dzieci i młodzież aby w Chrystusie odnajdywali najlepszego nauczyciela i wzór do naśladowania w drodze do nieba, o dary Ducha Świętego dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowaniu młodego pokolenia.

PAŹDZIERNIK

Papieska Za Synod. Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Diecezjalna – O jedność we wspólnotach Kół Żywego Różańca, duchowy rozwój wszystkich członków i gorliwe wypełnianie zobowiązań statutowych.

LISTOPAD

Papieska – Za Papieża. Módlmy się za papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego.

Diecezjalna – Za zmarłych członków Kół Żywego Różańca, aby dzięki wstawiennictwu Maryi stali się uczestnikami chwały nieba oraz za zmarłych w czyśćcu cierpiących.

GRUDZIEŃ

Papieska –Za osoby z niepełnosprawnościami. Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Diecezjalna – Za rodziny by krocząc drogą wiary, przestrzegania Bożych Przykazań, życia sakramentalnego i podejmując wspólną modlitwę były domowymi kościołami, wzrastały w świętości, doznając pokoju, wzajemnej miłości i zgody.Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com