Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca

26.08.2023 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LEŚNIAŃSKIEJ

Autor: Agnieszka

Drodzy Zelatorzy i Zelatorki oraz wszyscy Członkowie Kół Żywego Różańca!  

W ostatnią sobotę sierpnia jako wspólnota Żywego Różańca pielgrzymujemy do Leśnej Podlaskiej. 26 sierpnia 2023r w Uroczystosć Matki Bożej Częstochowskiej, podejmując pielgrzymi trud zechcemy wspólnie się spotkać, wyrazić swoją wiarę, wzmocnieć więzi z Bogiem przez zadośćuczynienie za popełnione grzechy i zaniedbane dobro. Pielgrzymka to forma pokuty. Podejmowana jest oznaką nawrócenia. Bez czynów pokutnych nasze nawrócenie jest nietrwałe, staje się deklaracją uczuciową, nie pociągającą za sobą prawdziwej przemiany życia. Duch Święty działa w tych, którzy nawracają się prawdziwie i trwale, a jest to zawsze związane z podejmowaniem pokuty, która jest przeciwna wobec zachcianek ciała. Ten element ekspiacji powinien na zawsze wpisać się w nasze życie, by zwyciężał w nas duch, a nasza wiara nie stała się martwa. Niech podjęta pielgrzymka będzie świadectwem naszej duchowej pracy - nawracania, czyli zwracania się ku Bogu, której wielu nie podejmuje z powodu braku świadomości grzechu lub lenistwa. Pątnicy pielgrzymują również, ażeby wyrazić wdzięczność lub prośbę.  Niech nie zabraknie podziękowania, bo wszystko jest darem Boga i zawierzenia swoich obaw i trosk opiekunce ziemi podlaskiej, Tej, która może nas ocalać, chronić przed złem i skutecznie upraszać błogosławieństwo u Boga. 

Wraz z Moderatorami Rejonowymi i Diecezjalną Radą Żywego Różańca serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca do Leśnej Podlaskiej. Trud pielgrzymowania do sanktuarium Maryjnego związany jest z pomocą i wsparciem Maryi w procesie naszego nawracania i otrzymania potrzebnych łąsk i pociech przez Jej wstawiennictwo. 

W tym roku podejmiemy temat: ,,Ku umocnieniu mojej wiary w Kościół Chrystusowy''. Konferencję wygłosi ks. kan. dr Andrzej Kuliberda z archidiecezji częstochowskiej, który jest Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego w kurii częstochowskiej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. 

Podczas pielgrzymki prosimy o zarejestrowanie grup i pobranie materiałów związanych 
z tematem pielgrzymki ,,Ku umocnieniu mojej wiary w Kościół Chrystusowy'' opracowamych przez ks. kan. dr Andrzeja Kuliberde. Polecamy to wydarzenie Waszej modlitwie, prosimy zelatorów parafialnych o organizację pielgrzymek oraz obecność członków Stowarzyszenia ,,Żywy Różaniec'' i wszystkich chętnych. Niech nie zabraknie nikogo, któremu droga jest modlitwa różańcowa. Ufamy, że Leśniańska opiekunka Podlasia nie odmówi nam łask, byśmy umocnieni w wierze jeszcze owocniej czerpali z darów obecnych w Kościele Chrystusowym.

 Prosimy także wypełnić kartę zgłoszeniową, którą należy zabrać ze sobą do Leśnej Podlaskiej i przekazać w rejestracji. Dla pokrycia kosztów organizacyjnych (posiłek, materiały, ofiara dla prelegenta i zespółu muzycznego) będziemy zbierali kolektę przy rejestracji (15 zł. /osobę ). Będzie też możliwość wpłaty na misje oraz na rozbudowę Domu Rekolekcyjnego w Siedlanowie. Za Ofiarodawców sprawowana jest Msza Święta w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Bóg zapłać! Ponadto wspólnie z Radą Żywego Różańca Przygotowujemy niezbędnik, w którym znajdą się najważniesze i praktyczne pomoce związane z Żywym Rożańcem. Będzie można go nabyć w najbliższym czasie.

 Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa parafii u dekanalnego zelatora, bądź pod numer telefonu 696502852 do 22 sierpnia 2023. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Bądźmy wspólnie przy naszej Matce, oddając się pod Jej opiekę, wyrażając swoją miłość i wdzięczność.

Diecezjalna Rada Żywego Różańca, 

Moderatorzy Rejonowi i Moderator Diecezjalny 
ks. Grzegorz Koc

 

Program pielgrzymki:

9.00 Rejestracja

10.00 Rozpoczęcie O. Justyn Duszczyk – Przeor

ks. dr Grzegorz Koc Diecezjalny Moderator Żywego Różańca

10.15 Konferencja: ,,Ku umocnieniu mojej wiary w Kościół Chrystusowy'' ks. kan. dr Andrzej Kuliberda

11.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec

12.00 Świadectwa Misjonarzy

12.30 Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp Grzegorza Suchodolskiego

14.00 Agapa

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.30 Zakończenie

Zgłoszenia do 22 sierpnia pod nr telefonu 696502852

 Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com