Wielka Nowenna

Różańcowa 2018 - 2026

Dnia 2 czerwca 2018 roku podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę została zainaugurowana nowenna przed jubileuszem 200-lecia założenia Żywego Różańca przez sługę Bożą Paulinę Jaricot.

W obecnych czasach wielkiej laicyzacji, odrzucenia Boga, zagrożenia pokoju na świecie potrzeba nowego otwarcia się na powiew Ducha Świętego. Musimy z nowym zapałem w sercu przyjąć orędzie Matki Bożej z Fatimy i wziąć z ufnością różaniec do rąk, aby „uczynić go modlitwą wszystkich” ludzi na całym świecie.

Przez kolejnych dziewięć lat jako wspólnota Żywego Różańca chcemy nie tylko poznać duchowość naszej założycielki, ale przede wszystkim zobaczyć aktualność różańca w różnych dziedzinach naszego życia, także społecznego. Zadaniem każdego z nas będzie w każdym roku nowenny zaprosić jedną osobę do odmawiania i rozważania codziennie jednej tajemnicy różańca we wspólnocie Żywego Różańca. Chcemy prosić o rozwój dzieła Żywego Różańca w Polsce i na świecie.

Na naszych comiesięcznych spotkaniach wspólnie odmawiajmy modlitwę jubileuszową o duchowe owoce nowenny. Nieraz doświadczyliśmy wielkiej siły modlitwy, która płynie z głębokiej wiary i miłości do Boga. Ufamy, że za przyczyną Królowej Różańca Świętego, patronów: św. Jana Pawła II, bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego i sługi Bożej Pauliny Jaricot przez tę nowennę uprosimy potrzebne dary i łaski, aby Żywy Różaniec stał się potężną armią ludzi modlących się na różańcu i wspierających dzieło misyjne Kościoła.

Główne cele nowenny:

 1. Duchowy i zewnętrzny rozwój wspólnot Żywego Różańca
 2. Ożywienie apostolskiego dynamizmu członków wspólnoty Stałe intencje modlitwy:
 3. Wzrost w wierze, nadziei i miłości
 4. O rozwój wspólnot Żywego Różańca
 5. O błogosławieństwo dla misyjnego dzieła Kościoła
 6. O pokój na świecie i zgodę w rodzinach
 7. O beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot

Zadania szczegółowe:

 1. Co miesiąc na spotkaniu wspólnie odmówić modlitwę nowenny i jak najczęściej odmawiać ją  indywidualnie
 2. Co miesiąc wesprzeć dzieło „Żywy Różaniec dla misji”
 3. Co roku zaprosić jedną osobę do Żywego Różańca Moje przeżywanie nowenny:
 4. Staram się dążyć do realizacji wyznaczonych celów
 5. Pamiętam o intencjach i zadaniach szczegółowych
 6. Rozważam tematy poszczególnych lat

Tematy poszczególnych lat Nowenny

2018 r. – Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do dojrzałego życia duchowego
2019 r. – Duchowość sługi Bożej Pauliny M. Jaricot – założycielki Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary
2020 r. – Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem
2021 r. – Różaniec modlitwą o zbawienie innych
2022 r. – Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego
2023 r. – Różaniec nadzieją i siłą dla chorych i cierpiących
2024 r. – Ewangelizacja z różańcem w ręku
2025 r. – Żywy Różaniec w przekazie mass mediów
2026 r. – Różaniec modlitwą o Boże Miłosierdzie dla świata

Modlitwa na jubileusz Żywego Różańca

Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za Błogosławioną Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga.

Niepokalana Dziewico i Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością, ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowej. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie.

Amen.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com