Rekolekcje Diecezjalnej Rady Żywego Różanca

Siedlanów 8-10 września 2023

Autor: Agnieszka

W dniach 8-10 września w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie odbyły się rekolekcje dla nowej Diecezjalnej Rady Żywego Różańca i wszystkich chętnych. Dotyczyły historii modlitwy różańcowej i obietnic Maryi, skierowanych do tych, którzy ją praktykują. Rekolekcjom przewodniczył dominikanin o. Michał Szałkowski, moderator ŻR w Archidiecezji Warszawskiej. Od samego początku zakonnik zachęcał do przemyślenia swojej relacji z Matką Bożą. Przypominał, że wiara to nie tyle praktyki, co osobowa relacja. Zachęcał do osobistych rozmów z Maryją i do słuchania Jej we wszystkim, co do nas mówi. W czasie rekolekcji o. Michał przypominał też o nauczaniu Kościoła na temat Matki Najświętszej. Swój wykład oparł o Konstytucję o Kościele „Lumen Gentium”. Tłumaczył, na czym polega prawdziwy kult Maryi. Wskazywał, że o naszej pobożności maryjnej nie świadczy ilość odmawianych różańców, ale stopień naśladowania Matki Jezusa w Jej wierze względem Boga i Jego obietnic, a także naśladowanie Jej cnót w codziennym życiu. O. Michał Szałkowski przypomniał także historię różańca. Tłumaczył, jak na przestrzeni wieków kształtowała się ta modlitwa, wspominał o bł. Alanie de la Roche, który za sprawą objawień Maryi, nadał różańcowi ostateczny kształt, znany nam wszystkim. To temu zakonnikowi zawdzięczamy „wyprowadzenie” modlitwy różańcowej z klasztorów do miast i przekazanie jej dla ludzi wszelkich stanów. O. Michał, podczas rekolekcji mówił też o głębokiej teologii różańca oraz o obietnicach danych przez Maryję dla tych, którzy codziennie i pobożnie praktykują tą modlitwę.

W trakcie naszych duchowych ćwiczeń doszło także do spotkania Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy z nową Diecezjalną Radą Żywego Różańca. Omówiono wtedy najważniejsze zadania i problemy, które stoją przed Żywym Różańcem w naszej diecezji. Rekolekcje zakończyły się niedzielnym obiadem. Wszystkim uczestnikom, a było nas ponad 50 osób, dziękujemy za obecność, wspólną modlitwę i formację oraz rozmowy, które również przyniosły wiele dobra.

Bogu dzięki i cześć Maryi za ten błogosławiony czas!

A.WAW.Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com