VIII Kongres Różańcowy Diecezji Siedleckiej

4 marca 2023 w Radzyniu Podlaskim, 11 marca w Gończycach

Autor: Agnieszka

Dnia 4 marca 2023r. w Sanktuarium MBNP w Radzyniu Podlaskim (rejony: bł. Honorata Koźminskiego, bł Ignacego Kłopotowskiego, bł. Meczenników Podlaskich i św. Maksymiliana Marii Kolbego) i 11 marca 2023r.w Parafii Świętej Trójcy w Gończycach (rejony: św. Jana Pawła II i bł. Karoliny Kózkówny) odbedzie się VIII Kongres Różańcowy. W tym roku podjęty zostanie temat nowenny przed 200-leciem powstania Żywego Różańca "Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego". 

Nasza wspólnota w myśl założycielki bł. Pauliny Jaricot wpisuje się w to zadanie Kościoła. Aby czynić to jak najbardziej owocnie, temat ten przybliży nam ks. dr Maciej Będziński - dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych i ks dr Jarosław Tomaszewski - sekretarz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, który przez 7 lat pracował na misjach w Urugwaju, pełniąc posługę ojca duchownego w międzynarodowym seminarium duchownym. Przyjmijmy to zaproszenie, aby dzięki Bożej łasce, której ufam Bóg nam hojnie udzieli, jeszcze lepiej wypełniać swoje zobowiązanie i ożywić zapał misyjny, który mamy czerpać z miłości Boga do wszystkich ludzi: "Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas..." (2 Kor 5,14) . Niech wspólna modlitwa i treści formacyjne pomogą nam w drodze naszego nieustannego rozwoju i duchowego wzrostu. Św. Paweł największy misjonarz czasów apostolskich przypomina, że Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tm 2, 4). Kościół, któremu ta prawda została powierzona, musi ją zanieść do każdego człowieka. Właśnie dlatego, że Kościół wierzy w powszechny zamysł zbawienia, musi być misyjny. Bądźmy misjonarzami przez Wierność Bogu, przykład chrześcijańskiego życia, dobre uczynki, które spełniane w duchu nadprzyrodzonym mają już siłę pociągania ludzi do wiary i do Boga. A przez wsparcie modlitewne i materialne dzieł misyjnych Kościoła pomnażajmy owoce wysiłków ewangelizacji Kościoła. Niech podejmowane wysiłki przyczyniają się do naszego duchowego wzrostu i obfitego błogosławieństwa Bożego.

Wraz z moderatorami rejonowymi i Radą Żywego Różańca polecamy planowane Kongresy Waszej modlitwie i prosimy o obecność. Zelatorów parafialnych proszę o zorganizowanie wyjazdu. W Kongresie będzie można wziąć udział także poprzez Katolickie Radio Podlasie i TV FARO. Każdy z uczestników otrzyma matriały formacyjne opracowane przez zaproszonych prelegentów. Celem pokrycia kosztów kongresu – materiałów, prelegentów, agapy będzie zbierana kolekta 15 zł. od osoby. Liczbę osób z parafii należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 696502852

 Serdecznie dziękuję za wszystkie dotychczasowe ofiary wpłacone na misje i na rozbudowę Domu Rekolekcyjnego w Siedlanowie. Niech Chrystus wynagradza waszą ofiarność obfitym błogosławieństwem. Za wszystkich dobrodziejów sprawuję Mszę Świętą w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Przez postawę misyjną, bądźmy zaczynem przemiany świata, a nasze liczne i pobożne zgromadzenie na Kongresie, niech będzie świadectwem wiary, do której wyznawania są zobowiązani wszyscy ochrzczeni.

Diecezjalna Rada Żywego Różańca, Moderatorzy Rejonowi i Moderator Diecezjalny 
ks. Grzegorz Koc

 Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com