Dziecięcy różaniec z bł. Pauliną Jaricot

Parafia Narodzenia NMP, Motwica

Autor: Agnieszka

Zdając sobie sprawę z tego jak wartościowe i inspirujące powinno być życie oraz spuścizna nowej błogosławionej, postanowiliśmy wraz z Ks. Proboszczem Piotrem Domańskim, uczynić ją patronką tegorocznych nabożeństw różańcowych dla całej wspólnoty parafialnej w Motwicy. Chociaż parafialne koła różańcowe modliły się nowenną poprzedzającą majową beatyfikację, to czuliśmy pewien niedosyt, że taki niesamowity przykład świętości dotarł do zbyt małego grona naszych parafian. 

Zmotywowani hasłem „Uczynić różaniec modlitwą wszystkich”, zaprosiliśmy do animowania codziennego nabożeństwa różańcowego w październiku (odmawiania modlitw i prowadzenia rozważań) „wszystkich”, a więc dzieci, młodzież, scholę, ministrantów, radę parafialną, lektorów i przedstawicieli kół różańcowych. Wszyscy mają przypisane sobie dni i właśnie wtedy przewodniczą wspólnej modlitwie na różańcu.

Dla najmłodszych przygotowaliśmy w październiku dodatkowy program formacyjny zatytułowany „Węgielki Pauliny”. W czasie trzynastu specjalnych spotkań dzieci poznają cnoty, jakie „płonęły” w życiu błogosławionej z Lyonu. Były to między innymi: wiara, czystość, nadzieja, miłość, pracowitość, pobożność, gorliwość, pokora i cierpliwość. Najmłodsi trójkami samodzielnie przygotowują dla siebie różańcową katechezę. Czytają fragment z pism bł. Pauliny i komentarz do „rozżarzanej” tego dnia cnoty. Zapoznają się też z kolejnym faktem z jej życia i rozpalają świeczkę – węgielek, symbolizujący daną cnotę błogosławionej. Na koniec miesiąca w dekoracji, która znajduje się w kościele, powinny płonąć już wszystkie WĘGIELKI, bo przecież „wystarczy, aby na piętnaście węgielków jeden był rozżarzony, to wnet powstanie żar we wszystkich”. 

Również w domu dzieci podejmują trud rozpalania poznanych w kościele cnót. Na planszach, które otrzymały na samym początku przygody z bł. Pauliną, umieszczają otrzymane w poszczególne dni węgielki z nazwami omawianych cech. Następnie ich zadaniem jest zrobić rachunek sumienia, dotyczący danej cnoty i pokolorować naklejkę w odpowiednim kolorze. Jeżeli płonie ona w posiadaczu planszy słabo, to na żółto, jeżeli mocno, to na pomarańczowo, jeżeli bardzo mocno, to na czerwono. To wszystko ma być zachętą do rozwijania w sobie cech, jakie powinien posiadać każdy święty.

Materiały dla dzieci powstały na podstawie pomocy dostępnych w wydawnictwie Sióstr Loretanek oraz Misyjnych Materiałów Formacyjnych dla dzieci na 2022 r. stworzonych przez Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci. Są mojego autorstwa. Zostały przygotowane specjalnie z myślą o naszych najmłodszych parafianach i dostosowane do możliwości spotkań, które mamy trzy razy w tygodniu (w niedzielę, wtorek i czwartek).

Wraz z Księdzem Proboszczem mamy nadzieję, że ten miesiąc z błogosławioną Pauliną Jaricot pozwoli na uzupełnienie i odnowienie Dziecięcego Koła Różańcowego w naszej parafii w Motwicy. Modlimy się, aby takie właśnie przyniósł owoce.

Z Bogiem

Monika Chudzik

Zelatorka Dziecięcego Koła Różańcowego w motwickiej parafii, prowadząca tamtejszą scholę, zawodowo: animator w Gminnym Ośrodku Kultury w Hannie, a przede wszystkim żona i mama czwórki wspaniałych dzieci :)Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com